Menu

Bazén

Cenník služieb

 

ŠPORTOVÝ AREÁL Rudolfa Valenta

Hodiny pre verejnosť:

pondelok – piatok : od 15:00 hod. do 21:00 hod.

sobota a nedeľa :    od 9:00 hod. do 21:00 hod.

Cenník poskytovaných služieb v Športovom areáli

R. Valenta v Tisovci na rok 2013

 

o Tenisový kurt č. 1 (umelá tráva) 3,40 € / hodinu

o Tenisový kurt č. 2 (antuka) 3,90 € / hodinu

o Volejbalový kurt 6,60 € / hodinu

o Ihrisko na malý futbal 6,60 € / hodinu

o Ihrisko na plážový volejbal 3,40 € / hodinu

o Basketbalové ihrisko 2,00 € / hodinu

o Permanetka TK č. 1 ( 10 hodín ) 26,00 €

o Permanetka TK č. 1 ( 20 hodín ) 50,00 €

o Permanetka TK č. 2 ( 10 hodín ) 36,00 €

 

o Študenti stredných a vysokých škôl majú na požívanie 

športovísk ŠARV 50% zľavu.

o Občania s preukazom zdravotne postihnutých, majú vstup

na športoviská zdarma.

o Vstup na športoviská je možný až po zaplatení poplatku za

 ihrisko alebo kurt.

o Žiaci ZŠ Dr. V. Clementisa od 09:00 do 17:00 hod v prípade, že

 sú športové plochy voľné, môžu používať zariadenia ŠARV

bezplatne, po 17:00 hod. so zľavou 50%.

 

LETNÉ KÚPALISKO TISOVEC

 

Cenník:

o Deti do 6 rokov bez poplatku

o Mládež od 6 do 18 rokov 0,50 € / hodina

o Mládež od 6 do 18 rokov 1,50 € / od 9:00 do 13:30 hod.

o Mládež od 6 do 18 rokov 1,50 € / od 13:30 do 18:00 hod.

o Mládež od 6 do 18 rokov 2,50 € / celý deň

o Dospelí 1,00 € / hodina

o Dospelí 2,50 € / od 9:00 do 13:30 hod.

o Dospelí 2,50 € / od 13:30 do 18:00 hod.

o Dospelí 4,00 € / celý deň

o Dôchodcovia a ZŤP 0,50 € / hodina

o Dôchodcovia a ZŤP 1,50 € / od 9:00 do 13:30 hod.

o Dôchodcovia a ZŤP 1,50 € / od 13:30 do 18:00 hod.

o Dôchodcovia a ZŤP 3,00 € / celý deň

o Ranné plávanie 0,70 € / 08:00 – 09:00 hod. 

o Večerné plávanie 0,70 € / 18:00 – 19:00 hod.

o Plavecký výcvik škôl mimo Tisovca 20,00 € / hodina*

o Spolky a spoločenské organizácie 25,00 € / hodina*

o Výrobné organizácie a spoločnosti 30,00 € / hodina*

Dospelí

o permanentka 5 denných vstupov 20,00 €

o permanentka 10 denných vstupov 35,00 €

Mládež od 6 do 18 rokov, dôchodcovia a ZŤP

o permanentka 5 denných vstupov 12,00 €

o permanentka 10 denných vstupov 21,00 €

* dohodnúť u správcu športového areálu predbeznou_objednavkou.docx

 

Tento cenník nadobúda účinnosť od 1. mája 2016.

 

V PRIESTOROCH ŠARV JE ZAKÁZANÉ:

1. Do priestorov ŠARV vodiť psov a iné zvieratá.

2. Na hracie plochy vstupovať s bicyklom a inými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť škodu na majetku.

3. Nosiť na kurty jedlo a nápoje v sklenených fľašiach.

4. Používať na malý futbal iné lopty, ako sú predpísané.

5. V priestoroch ŠARV je prísny zákaz fajčiť.

6. Vjazd návštevníkov ŠARV na motorových vozidlách do areálu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
    Francisciho 803, 98061 Tisovec
  • +421 x 475493207

    zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3926528

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.