• DRIENICA - 1 super deň

  Do galérie DRIENICA - 1 super deň boli pridané fotografie.

 • Florbalový turnaj žiaci vs. učitelia

  17. apríla sme my, učitelia, vyzvali na priateľský športový súboj našich žiakov. Výzvu prijali 2 tímy. Jeden tím spoločne vytvorili piataci spolu so šiestakmi. Druhý zmiešaný tím vytvorili naši najstarší – deviataci. Družstvo učiteľov tvorili: pani riaditeľka, pani zástupkyňa, Mgr. Jurčiaková, Mgr. Gandžalová, Mgr. Petrok, Mgr. Urbancová, Ing. Brndiarová, Ing. Kochanová a Mgr. Resutíková. V bráne chytala Mgr. Kertész.

  Hráči sa pravidelne striedali. Odohrali sme štyri zápasy po 15 minút. Všetky so smutnou bilanciou. Netrénované družstvo učiteľov musí na svojich výkonoch ešte popracovať, aby mohlo v budúcnosti odohrať víťazné zápasy. Za to naši žiaci majú skvelú kondíciu a výbornú hernú taktiku. Cieľ podujatia sme splnili. Zmysluplne sme využili čas a pritom sme prekročili hranice učiteľ a žiak. Šport nás spojil do rovnocenných súperiacich tímov.  Lepší vyhrali. Srdečne im gratulujeme.

 • Tanečná veľká prestávka

  Tanec má zázračnú moc. V spojení s hudbou odbúrava stres, zlepšuje náladu, vyčarí úsmev na tvári, rozptýli. Aj pre tieto dôvody sme sa rozhodli zaviesť krátke tanečné cvičenie počas veľkej prestávky. Každý stupeň má určený jeden deň v týždni, kedy si žiaci môžu na báze dobrovoľnosti prísť zatancovať  a naučiť sa krátku choreografiu v priestoroch vestibulu. Cvičenie trvá len desať minút. Ďalších desať minút z veľkej prestávky majú  na desiatu a prípravu na ďalšiu vyučovaciu  hodinu.  Všetko je presne načasované a vyvážené.

  Počas tohto týždňa si mohli žiaci už vyskúšať svoje tanečné zručnosti. A veru záujem bol veľký. V rytme známej švédskej skupiny Abba sa  rozhýbali viaceré detské nožičky. Kto nechcel tancovať, ten aspoň povzbudzoval. V úlohe tanečnej inštruktorky sa predstavila Ing. Miroslava Kochanová, ktorá už má aj svoj technický tím.

  Tanečné cvičenia budú pokračovať, kým bude chuť tancovať.

   

 • IQ olympiáda

  45 žiakov druhého stupňa našej ZŠ sa zapojilo do IQ olympiády. Jednalo sa o celoslovenskú súťaž, do ktorej sa tento rok zapojilo celkovo 11 170 žiakov celého Slovenska. V našom regióne (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj) súťažilo 1139 žiakov. Medzi 80 najlepších žiakov Banskobystrického kraja patria aj dvaja siedmaci - Zara Trnavská a Matej Vaso, žiaci VII. B triedy. Touto cestou im blahoželáme.

 • Tematické besedy na 2. stupni

  Mesiac marec býva označovaný ako mesiac knihy, no v našej škole by sme pokojne mohli povedať, že bol aj mesiacom tematických prednášok a besied. Tie organizujeme pre žiakov rozličných ročníkov. Citlivo vyberáme  témy, aby reagovali na situácie, s ktorými sa žiaci stretávajú a ktoré riešia, zaujímajú ich, dotýkajú sa ich. Často spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré zabezpečujú odbornú podkutosť mnohých problematík.

  Začali sme prednáškami pre našich siedmakov. Išlo o cyklus prednášok s názvom Čas premien. Táto bola určená dievčatám, ktoré prežívajú telesné zmeny. Pre chlapcov bola určená prednáška s názvom Na štarte k mužnosti. Cieľom prednášok bolo pochopiť zmeny spojené s obdobím dospievania. Prednášku organizačne zabezpečila Mgr. Petra Kertész. Nadstavbou týchto prednášok bol dialóg MUDr. M. Pilišovej so žiačkami ôsmeho a deviateho ročníka.

  O týždeň neskôr pokračovali besedy na vážnejšie témy: šikanovania, trestnoprávnej zodpovednosti a agresívneho správania, určené pre siedmakov a ôsmakov. Odbornosť prednášok zabezpečovala kpt. Katarína Báboľová, pracovníčka Oddelenia prevencie PZ SR v Rimavskej Sobote.  Išlo už o druhý cyklus prednášok spojených s besedou.

  So  šírením moderných technológií sa časť šikanovania presunula do virtuálneho sveta, pričom virtuálne šikanovanie je rovnako závažné. Nezabudli sme ani na tento fakt a zorganizovali sme besedu s názvom Kyberšikana a bola určená starším žiakom. Na jeho odbornú realizáciu sme pozvali p. Novodomcovú, pracovníčku Slovenského národného strediska pre ľudské práva v Banskej Bystrici. Okrem tejto témy deviatakom  priblížila často skloňované slovo extrémizmus. Prednáška odpovedala na otázky Čo to slovo znamená? Ako sa prejavuje? Po prednáške nasledovali workshopy, kde žiaci riešili rôzne životné situácie. Žiakov táto téma zaujala.

  Pre našich najstarších žiakov sme zorganizovali aj prednášku s tému Obchodovania s ľuďmi. Tentokrát sme spolupracovali s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote. Po absolvovaní všetkých týchto besied budú mať naši žiaci lepší prehľad a pomôžu im pochopiť zložitosť súčasného sveta.

  Nezabudli sme ani na najmladších žiakov druhého stupňa. Pre nich sme vybrali aktuálnu tému, s ktorou sa stretávajú aj v škole, ale i mimo nej – Stres. Hodiny boli zamerané na prekonávanie a lepšie zvládanie stresových situácií v škole, čo im umožní príjemnejšie a istejšie sa cítiť v zóne, ktorá pre nich predstavuje ohrozenie. S týmto im pomáhal Mgr. Radoslav Naď.

  Veríme, že absolvovaním týchto prednášok, besied a workshopov pomáhame našim žiakom lepšie zvládať a chápať súčasný svet. Ďakujeme všetkým inštitúciám, s ktorými spolupracujeme a ktoré nám podávajú pomocnú ruku v takýchto náročných témach.

 • Futbal - mladší žiaci

  Do galérie Futbal - mladší žiaci boli pridané fotografie.

 • Gymnastický štvorboj

  Do galérie Gymnastický štvorboj boli pridané fotografie.

 • Deň vody

  Do galérie Deň vody boli pridané fotografie.

 • Vybíjaná žiačok

  Do galérie Vybíjaná žiačok boli pridané fotografie.

 • Vybíjaná žiačok

  Dňa 10. apríla 2018 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo vo vybííjanej žiačok ZŠ. Turnaja sa zúčastnili 3 školy. Našu školu reprezentovali: Z. Jurčiaková (VII.A), S. Pastýrová (VII.B), L. Liptáková (VI.A), L. Gašeková (VI.A), L. Pohorelská (VI.A), T. Vrábľová (VI.B), K. Búrová (VI.B), S. Očovanová (VI.B), D. Dianišková (VI.B), K. Blahová (VI.B) a N. Blahová (VI.B). Umiestnili sa na 1.mieste a vybojovali postup na regionálne kolo tejto súťaže. Gratulujeme a držíme im palce 17. mája v Poltári. 

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Futbal - mladší žiaci

  Dňa 6. apríla 2018 sa v Hrachove uskutočnilo základné kolo vo futbale maldších žiakov ZŠ. Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci: P. Sokol (V.A), O. Ulický (V.A), T. Stano (VI.A), H. Kriška (VI.A), R. Trnik (VI.A), I. Vengrín (VII.A), S. Máni VII.B) a S. Pokoš (VII.B). Umiestnili sa na 1.mieste a vybojovali postup na okresné kolo tejto súťaže. Gratulujeme a držíme im palce 24. apríla v Rimavskej Sobote. 
  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Gymnastický štvorboj

  Dňa 28. marca 2018 sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo v Gymnasickom štvorboji. O umiestnenie bojovali 3 základné školy z okresu - ZŠ Š. M. Daxnera Rim. Sobota, ZŠ Oždany a my ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec. Sútažili 5-členné družstvá a našu školu reprezentovalo 26 detí. V dvanástom ročníku tejto sútaže sa našim žiakom a žiačkam darilo nasledovne:

  Umiestnenie družstiev:

  Gymnastický štvorboj žiakov „A“ – 1.miesto (T. A. De Buhr - III.A; T. Kruček - III.A; A. Kubíni - III.A; R. Šotek - III.B; T. Blaško - III.B)

  Gymnastický štvorboj žiakov „B“ – 2.miesto (P. Petróczy - IV.A; O. Ulický - V.A; P. Sokol - V.A; J. Kubove - VI.B, L. Kováč - VI.B)

  Gymnastický štvorboj žiakov „C“ – 1.miesto (J. Belica - VI.B; M. Kubinec - VIII.A; M. Košičiar - VIII.B; M. Marko - VIII.B; A. Genda - VIII.B)

  Gymnastický štvorboj žiačok „B“ – 2.miesto (Š. Kožiaková - IV.A; N. Kubíniová - IV.A; K. Dominiková - V.A; D. Dianišková - VI.B; T. Vrábľová - VI.B)

  Gymnastický štvorboj žiačok „C“ – 2.miesto (Z. Trnavská - VII.B; N. Hámorská - VII.B; N. Hrončeková - VIII.B; T. Vrábľová - VIII.B, L. Hraňová - VIII.B; náhradníčka V. Maráková - IX.A)

   

  Umiestnenie jednotlivcov:

  žiaci „A“ – T. A. De Buhr (III.A): 2.miesto , T. Blaško (III.B): 3.miesto

  žiaci „B“ – O. Ulický (V.A): 2.miesto

  žiačky„B“ – D. Dianišková (VI.B): 3.miesto

  žiaci „C“ – M. Košičiar (VIII.B): 2.miesto, A.Genda (VIII.B): 3.miesto

  Gratulujeme. 


  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Volejbal - chlapci

  Dňa 23. marca 2018 sa v Hnúšti konalo okresné kolo vo volejbale žiakov ZŠ. Naši žiaci sa v zložení: V. Košičiar (IX.A), M. Košičiar (VIII.B), A. Genda (VIII.B), M. Marko (VIII.B), M. Öszi (VIII.B), M. Kubinec (VIII.A) a D. Szczyrba (VIII.A) umistnili na 5. mieste.

  Mgr. Marian Petrok, Mgr. Zdenka Urbancová

 • Akcie školy na apríl

  5.4.- ČO VIEŠ O HVIEZDACH? astronomická súťaž v Rimavskej Sobote

   

  9.4. – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE v MŠ pre rodičov predškolákov       

   

  10.4.- HVIEDZOSLAVOV KUBÍN – regionálne kolo recitačnej súťaže v Rimavskej Sobote

   

  11.4. – ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA – o 14.30 hod.

   

  12.4. GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ, krajské kolo v Banskej Bystrici

   

  13.4. – DEŇ NARCISOV

   

  17.4. -Veľkonočný florbalový turnaj žiakov a učiteľov 14.00

  18.- BUĎME ĽUDIA, výchovný koncert pre žiakov našej školy, 11.15 hod.

   

  19.4. - Boj proti extrémizmu a rasizmu, beseda s príslušníkmi PZ SR

   

  20.4. –DEŇ ZEME – akcia školy pre 1. a 2.stupeň

   

  23.4. -27.4. – ŠKOLA V PRÍRODE pre žiakov IV.A v Drienici

   

  26.4. - trištvrteročná hodnotiaca porada

   

  26.4. – MLADÝ ZÁCHRANÁR – súťaž

   

  25.4.-27.4.-  návšteva z Lugdeřovíc

 • Zápis do 1.ročníka

  Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že zápis do 1.ročníka sa bude konať 11. apríla 2018 (t.j. v stredu) o 14.30 hod. v priestoroch 1.stupňa. Je potrebné priniesť si: rodný list, občiansky preukaz zákonného zástupcu, 12 € (finančný príspevok na zakúpenie predpisových zošitov) a pastelky. Tešíme sa Vás.

   

 • Voda, voda, vodička

  Voda – berieme ju ako samozrejmosť, veď jej máme dostatok – stačí len otočiť vodovodným kohútikom. Voda tu bola, je a aj bude! Je to ale naozaj tak a bude to platiť stále? Na túto tému sme diskutovali už niekoľkokrát. Vodu neznečisťujeme, vodou neplytváme, vodu chránime. Veď keby nebolo vody, nebol by život, neboli by sme ani my.

  Svetový deň vody (22.03.) v špeciálnych triedach sme si pripomenuli vychádzkou k Šťavici. Prebúdzajúca jar nám v tento deň dodávala silu a energiu. Hovorili sme o význame vody , skupenstvách, kolobehu vody v prírode.  

  Žiaci V. C triedy k tejto téme vypracovali plagát, ostatní žiaci doplnili pracovné listy.

  Tento deň bol pre žiakov zaujímavý a poučný.                                                                       

  Ing.  Eva Rošková

 • Veľkonočné prázdniny

  Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že veľkonočné prázdniny začínajú 29.marca 2018 a trvajú do 3.apríla 2018. Začiatok vyučovania po prázdninách je v stredu  4.apríla 2018.

 • Svetový deň vody na našej ZŠ

   

       Voda. Používame ju denne na varenie, umývanie, pranie, pripravujeme z nej teplé i studené nápoje. Je priestorom na život rôznych druhov živočíchov a rastlín.

  Napriek tomu aj v súčasnosti vo svete 6 000 detí denne zaplatí životom za nedostatok pitnej  vody. Asi 20% svetovej populácie žije v krajinách, kde je vody nedostatok. 2,2 milióna ľudí v rozvojových krajinách, najmä detí, zomiera ročne na choroby spôsobené zdravotne nevyhovujúcou vodou. Našťastie, v našej krajine máme dostatok kvalitnej pitnej vody. Tvoria ju zásoby podzemnej pitnej vody a viac ako 1 700 liečivých a minerálnych prameňov.

       Valné zhromaždenie OSN schválilo v decembri 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. Ten tohtoročný sa na našej  škole niesol v duchu hesla „Čistá voda pre zdravý rast.

  Cieľom aktivít pripravených ku Dňu vody na našej základnej škole bolo upozorniť na nutnosť chrániť vodné zdroje. Informovali sme našich žiakov o závažných svetových problémoch, ktoré s vodou súvisia. Z poučných príbehov o spôsobe a možnostiach znečisťovania povrchových a podzemných vôd si žiaci sami  vyvodili závery. Témy pracovných listov nadväzovali na pripravené prezentácie a nabádali ich k diskusii. Pod vedením vyučujúcich lúštili krížovky, formulovali tajničky a zapisovali si ich. Čo všetko môžu dospelí, ale aj deti pre prírodu okolo nás urobiť, kreslili žiaci I. aj II. stupňa. Zhotovovali plagáty, ktoré budú umiestnené po chodbách našej školy. Následne si tvorivo osvojovali aktivity, ktoré vedú k ochrane vody a životného prostredia. Uvedomovali si, aký zložitý je proces úpravy pitnej vody a odvádzania odpadových vôd a následne jej čistenia. Šetrenie vodou neznamená zmenu nášho životného štýlu, znamená len zníženie množstva vody, ktorou plytváme!

   

   

  Mgr. Daniela Dianišková, Mgr. Peter Frntic

 • Tvorivé dielne s profesorom Jurajom Hatríkom

  Pondelok 19. marca 2018. Úžasný, jedinečný začiatok týždňa. Do VI.B triedy v ZŠ Dr. V. Clementisa vstupuje, za potlesku detí, nám všetkým dobre známy hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, profesor Juraj Hatrík, dlhoročný priateľ profesora Františka Bábelu.  Detské oči rozšírené od prežívania zvláštnej chvíle, ale plamienky detstva zaihrali i v tých profesorových. Jemný úsmev, potom skromné: „Ďakujem!“

  V okamihu si sadal za klavír, aby sme nepremeškali ani jednu zo vzácnych 45 minút. Rozozvučaný klavír, komentovaný výklad k jeho trom skvostným vianočným detským piesňam: Pastieri, prví ste na svete; Láska Božia; Traja králi.  Kúsok lásky k hudbe, kúsok imitačnej metódy i sólového prednesu Mgr. Marty Svobodovej s klavírnym sprievodom Mgr. Hajnalky Vargovej, bol v nasledujúcich chvíľach doplnený zborovým spevom detí. Prvé ostychy opadli a s nadobudnutou istotou stúpala i dynamika spevu.

  Ďalším stupňom muzicírovania sa stali orffove hudobné nástroje, ktoré pomaličky ožívali v mladých, trochu trasúcich sa rúčkach od náležitej zodpovednosti. Raz, dva. Raz, dva, tri – a hneď sa to podarí. To bolo tvorivej nálady, to bolo pracovného nadšenia, aby sa to čo najlepšie vydarilo, aby sa sprievod k jednotlivým piesňam, čo najviac každému páčil, no najviac pánovi profesorovi, z ktorého deti nespúšťali rozžiarené oči.

  Záverečné finále. Sólový spev, zborové vstupy, inštrumentálny sprievod. Výstup z tvorivých dielní pre deti i učiteľov dopadol na jednotku. Aj naši hostia, pedagógovia zo ZUŠ Tisovec, boli spokojní a snahu detí i dospelých odmenili veľkým potleskom.

  No ten najväčší potlesk patril predsa len profesorovi Jurajovi Hatríkovi, ktorý ocenil veľkú snahu detí z bežnej „nezuškárskej“ triedy. Na naše úprimné potešenie nám sľúbil, že si podobné tvorivé dielne zopakujeme aj o rok.

  Preto mu zo srdca všetci želáme, k nádherným, čochvíľa aktuálnym, 77. narodeninám vééééľa  z d r a v i a, tvorivých nápadov a neutíchajúceho životného entuziazmu.

   

  S láskou a úctou Mgr. Marta Svobodová

 • Návšteva mestskej knižnice v Tisovci

        Kniha zohráva určite veľkú úlohu v živote každého z nás. Pre každého človeka však kniha znamená niečo iné. Niektorí ľudia by povedali, že sú to len listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku. Určite by sme len takto knihu nemali vnímať, ale mali by sme v nej hľadať niečo viac. Existujú rôzne druhy kníh, z ktorých si každý čitateľ nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Či sú to už knihy, z ktorých sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť alebo len také pre zábavu prípadne pre oddych. Veď čo je krajšie ako ponoriť sa do fantázie a spolu s hlavným hrdinom zdieľať jeho pocity a nálady.

       Takéto zaujímavé informácie sa žiaci 1. stupňa dozvedeli na návšteve v mestskej knižnici, kde nám pani knihovníčka  porozprávala o živote spisovateľa  P. Dobšinského a T. Janovica a predstavila nám ich knihy. Vysvetlila, že knihy sa dajú kúpiť, ale aj požičať, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Porozprávala, ako taká kniha vzniká, kto píše knihy, kto to je ilustrátor, Vysvetlila nám, ako sú knihy v knižnici rozdelené. Čítali sme si rozprávku Popoluška, súťažili v preberaní strukovín a vypĺňali množstvo pracovných listov. Niektorí z nás ešte v knižnici nikdy neboli, a tak to bol pre mnohých nový zážitok. Deťom sa na návšteve veľmi páčilo, boli zaujaté, zapájali sa do diskusie, pohotovo odpovedali na otázky, rozprávali, aké knižky majú doma a kto im z nich číta. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujeme ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme Mestskú knižnicu. 

  Mgr. M.Janečeková
   
   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3663030

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.