Menu

Partners

Štvrtok 19. 7. 2018

Veda

Naši učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomostí, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Menu

Vzdelávanie

V našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

 • Dňa 29.júna 2018 sme slávnostne ukončili uplynulý školský rok. Spolu s nami tak spravili i naši hostia: primátor mesta p. P. Mináč, prednosta mesta p. T. Tokár, poslanci mestského zastupiteľstva p. I. Milecová, p. K. Kubíni a p. H. Homoľová, predsedkyňa rodičovskej rady p. L. Magyarová a riaditeľ ZUŠ Tisovec p. M. Matucha. Osobitne sme privítali vzácnych hostí z partnerského mesta v Tăuţii Măgherăuş Rumunsku, s ktorým organizujeme výmenné pobyty pre našich žiakov zamerané na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku a sekundárne na zdokonaľovanie v plaveckých technikách. Ich návšteva bola vhodnou príležitosťou pre slávnostné odovzdanie partnerskej zmluvy s našimi školami, ktorú sme spoločne podpísali.

 • PRACOVNÉ MIESTO - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

  Základná škola Dr. V. Clementisa v Tisovci a Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadajú školského psychológa na plný úväzok /polovičný úväzok v EGT a polovičný úväzok v ZŠ/ s nástupom od 1.septembra 2018.

  Požadované vzdelanie:

  • VŠ II. stupeň v odbore psychológia alebo VŠ II. stupeň učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii so psychológiou

  Plat: podľa platnej legislatívy so zaradením ako odborný zamestnanec

  Žiadosť so životopisom pošlite

  1x na adresu školy: Základná škola Dr. V. Clementisa, Francisciho 803, 980 61 Tisovec

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

  zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3760380

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.