Menu

Partners

Štvrtok 15. 11. 2018

Veda

Naši učitelia prírodovedných predmetov sa sústreďujú na získavanie praktických vedomostí, priamo uplatniteľných v bežnom živote.

Menu

Vzdelávanie

V našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté výsledky.

  • Do galérie Exkurzia do Banskej Bystrice boli pridané fotografie.

  • Dňa 8. novembra sa vybraní žiaci druhého stupňa zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice v rámci ktorej si prezreli výstavu "Veda v hračkách" v Štátnej vedeckej knižnici a zúčastnili sa dvoch workschopov v Stredoslovenskom múzeu.

    V rámic workshopu "Pravekí hrnčiari" sa žiaci zoznámili so životom obyvateľov v dávnej minulosti a prezreli si zbierkové predmety týkajúce sa hrnčiarstva od doby kamennej až po dobu železnú. Potom sa zahrali na hrnčiarov a vyrobili si z hliny vlastné výrobky. Starší žiaci sa zúčastnili workshopu "Zelená sieň", v rámci ktorého sa dozvedeli o histórii Banskej Bystrice, ťažby medi v jej okolí a panovníkovi Thurzovi. Pod vedením lektora múzea podrobne zanalyzovali zachované nástenné maľby na stenách Zelenej siene Thurzovho domu. Dozvedeli sa zaujímavosti o kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho žene Beatrix. Potom si zahrali divadielko - kráľ Matej Korvín prichádza s manželkou a kráľovským sprievodom do Banskej Bystrice, aby si vypočul návrhy na zlepšenie ťažby zo strany baníkov. Niektorí žiaci sa prezliekali do kostýmov, ostatní zatiaľ pracovali na návrhoch na zlepšenie. A prijatie kráľom sa mohlo začať. Po krátkej prestávke na námestí Banskej Bystrice sa žiaci presunuli do Štátnej knižnice. Prezreli si výstavu hračiek, kde pri každej bol vysvetlený fyzikálny princíp, na základe ktorého hračka funguje. S každou hračkou sa mohli pohrať. Potom si žiaci pod odborným vedením prezreli knižnicu, dozvedeli sa o jej možnostiach a činnosti. Starší žiaci mal

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
    Francisciho 803, 98061 Tisovec
  • +421 x 475493207

    zs1tisovec@gmail.com

Fotogaléria

Projekty

Počet návštev: 3886154

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.