Navigácia

Partners

Sobota 30. 5. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránke našej školy

Drahí žiaci, rodičia a milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Pozdrav ku Dňu matiek

  29. 5. 2015

      Mama – darkyňa života, milá, trpezlivá, obetavá, chápavá.....Ospievaná v poézii, zhmotnená v umení.

            19.mája 2015 žiaci  1.stupňa ZŠ uvili kytičku piesní, básní, tančekov i divadelných scénok, ktorými pozdravili staré i prastaré mamičky žijúce v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Tisovci.         Šikovné prváčky už v úvode svojho vystúpenia vyčarili úsmev na tvárach prítomných veselým tančekom s dáždnikmi. Nepomýlili sa ani pri recitovaní básničiek. Prednášali ich s chuťou a zreteľne. Ľudové pesničky sprevádzali hrou na hudobných nástrojoch.

 • Radšej predvídať, ako ľutovať...

  Všetci chceme, aby sa naše dieťa vrátilo zo školy zdravé a v poriadku.

  Dnešná rušná doba vytvára pre malého človeka množstvo nástrah, ktoré na každom kroku ohrozujú jeho život a zdravie. Doprava je jedným z hlavných rizík, číhajúcich najmä na deti. Detské dopravné ihrisko  a dopravná výchova sú jedným z nástrojov na znižovanie dopravnej nehodovosti formou prevencie pre deti. Vďaka DDI v Hnúšti aj naši žiaci 1.- 4. ročníka získali základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Zúčastnili sa teoretickej výučby pre chodcov a cyklistov, potom si získané vedomosti overili v praxi na cvičisku dopravného ihriska. Ak urobili dopravný priestupok, bol im odobraný vodičský preukaz a stali sa chodcami. Deťom sa na ihrisku páčilo a určite ho navštívime znova.

 • Dejepisná súťaž

  7. 5. 2015

  Dňa  6.5.2015 (v stredu) sa žiaci našej školy – Natália Danková, Romana Rončáková (9.A) a Andrej Hronček (8.A) zúčastnili dejepisnej súťaže zameranej na predvojnové a vojnové obdobie 2. svetovej vojny. Súťaž sa konala pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

  Táto súťaž bola zložitá a skladala sa zo šiestich kôl, ktorých si žiaci ťahali po dve otázky. Príprava na súťaž pozostávala z vypracovania  a naštudovania  120 otázok, naštudovania histórie nášho regiónu a oboznámenie sa s činnosťou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.  Náš trojčlenný tím bol perfektne pripravený, ale v druhom kole si vytiahli otázky, ktoré sme nedostali. Prišli sme o dva cenné body, ale nestrácali nádej a snažili sa rovnako dravo, najmä  v získavaní plusových odpovedí. V ostatných kolách sa im skvele darilo a získali  7 bodov. Prišli len o tri body z celej súťaže. V súťaži bolo možné získať aj takzvané pluská, keď tím odpovedal na otázku, ktorá bola určená inému tímu. Náš tím získal až sedem plusiek, čo bolo najviac zo všetkých.

 • DEŇ MATIEK

  Základná škola Dr. V. Clementisa srdečne pozýva všetky mamičky a staré mamičky na

  kultúrny program pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční dňa 12.5.2015 o 15.30 hod. v kinosále MsKS v Tisovci.

  Tešíme sa na Vás.

  /pridané foto - fotoalbum/

   

   

 • Deň stromov

   

   

        V stredu 29.apríla sme si v špeciálnych triedach pripomenuli Deň stromov netradičným vyučovaním. Na prvej vyučovacej hodine si žiaci prostredníctvom prezentácie na interaktívnej tabuli oživili vedomosti o drevinách. Ďalšia hodina sa niesla v znamení práce v skupinách. Niektorí žiaci spájali čísla a vzniknutý obrázok vyfarbovali, iní hľadali dvojice pexesa či  vypĺňali osemsmerovku , posledná skupina kreslila v skicári obrázok na interaktívnej tabuli . Tvorivosť prejavili na tretej hodine, kedy ľubovoľnou technikou vytvorili krásne listy a kôru stromu.  Všetky výtvory zhromaždili na veľký výkres a na štvrtej hodine z nich vznikol jeden veľký farebný strom. Starší žiaci vysadili do záhonu pri škole malú jedličku a spoločne sme  vyhodnotili celý deň. Pre žiakov bol tento deň poučný, pre nás učiteľov zaujímavý.

 • 5. 5. 2015

  Do galérie Hry v prírode boli pridané fotografie.

 • 4. 5. 2015

  Do galérie Hry v prírode boli pridané fotografie.

 • Hry v prírode

  Dňa 30. 4. bolo krásne slnečné počasie a tak žiaci 1.st. ZŠ celé dopoludnie prežili v prírode. Prváci išli na Krivú, kde sa zahrali.Druháci, tretiaci a štvrtáci sa prešli do Rejkova. Tretiaci tam navštívili ovčiu farmu, kde mali ochutnávku syra a žinčice. Potom sa pridali ku štvrtákom a druhákom. Všetci si zasúťažili a zahrali sa dosýtosti.Do školy sa vrátili síce unavení, ale plní dojmov a zážitkov.   

 • Deň Zeme na I. stupni ZŠ

  29. 4. 2015

  Deň  Zeme na 1. stupni ZŠ

  Sviatok našej planéty sa každoročne oslavuje 22. apríla a jeho počiatky siahajú do roku 1970. Iniciatíva vzišla od amerického senátora Gaylorda  Nelsona, ktorý si uvedomil, že legislatíva ktorá by „dozerala“ na životné prostredie takmer neexistuje. Prvé oslavy Dňa Zeme sa konali v San Franciscu a zúčastnilo sa ich 20 miliónov  obyvateľov.

 • 26. 4. 2015

  Do galérie Deň Zeme v Muráni boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Zobrazuje sa opv.jpg