Navigácia

Partners

Piatok 28. 8. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránke našej školy

Drahí žiaci, rodičia a milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Snehulienka

           Dňa 26. júna 2015 členovia " Divadelného krúžku " pod vedením p. uč. Aleny Pastýrovej zahrali pred pani učiteľkami,žiakmi I. st. ZŠ a ŠZŠ divadelnú scénku Snehulienka.

  Účinkujúci: Snehulienka- Patrícia Danková          Macocha- Alexandra Ulická

        Čarovné zrkadlo- Zojka Jurčiaková      Vychovávateľ- Marko Kuvik

 • PRAMENE

  11. 6. 2015

  Po siedmykrát sme sa zúčastnili okresnej vlastivednej súťaže s názvom Pramene, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Súťaž je určená žiakom 7.ročníkov, ktorí chcú lepšie spoznať svoj región. Prebieha v piatich disciplínach: prírodné vedy, archeológia, história, etnografia a umenie. Družstvá odpovedali na vyžrebované otázky v dvoch kolách a písali tri písomné testy. Na súťaž sa pripravovali dvomi návštevami v múzeu a samostatným štúdiom.

 • Biologická olympiáda, kategória F (Rastliny a zvieratá našich lesov)

  9. 6. 2015

  Dňa 9. júna 2015 sa v Rimavskej Sobote konalo okresné kolo Biologickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA. Súťažia päťčlenné družstvá. Je rozdelená na tri tematické časti: Farebný les, Spiaci les, Zelený les. Súťaž je veľmi náročná, pozostávala z vedomostného testu a poznávačky rastlín, drevín a živočíchov. Taktiež si každý tím priniesol materiál, ktorý bol tiež hodnotený. Pozostával zo zbierok obrázkov drevín, rastlín, zvierat, herbárov, odliatkov a odtlačkov stôp zvierat, záznamov z pozorovania vtákov a z mapovania výskytu rastlín.

 • Výsledky súťaží v ŠT

  Žiačka Jolana Oláhová získala 3.miesto v hode kriketovou loptičkou a 3. miesto v behu na 300 metrov v oblastnom kole športových hier špeciálnych škôl . 

  V súťaži o najoriginálnejšiu fotografiu zo života školy "BLESKOVKA" v regionálnom kole získala VII.C trieda  I.miesto

 • MDD v ŠT

  Medzinárodný deń detí

   1. júna špeciálne triedy si MDD spríjemnili vychádzkou k  rybníku a do Rejkova.

  Počas cesty sme spolu všetky špeciálne triedy prekonávali  prírodné prekážky.

  Pri  rybníku sme  športovali a plnili úlohy zamerané na súťaživé športové hry.

  Žiaci VII.C triedy, ktorí boli na rôznych stanovištiach  pomáhali súťažiacim v disciplínach:  hádzanie starou  čižmou do diaľky, súťaž nosenia pinpongových loptičiek na lyžičkách, hod  loptičky do plechovky na presnosť ...

 • Príroda okolo nás

  5. 6. 2015

  5. júna 2015 sa v Hnúšti konal 13. ročník prírodovednej súťaže Príroda okolo nás, ktorú organizovala správa CHKO Cerová vrchovina pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Súťaž pozostávala z troch hlavných okruhov:

  1. Ochrana prírody a krajiny na Slovensku, geológia

  2. Poznávanie jednotlivých druhov húb, rastlín, drevín a živočíchov

 • 9. 6. 2015

  Do galérie Športové popoludnie s rodičmi boli pridané fotografie.

 • Športové popoludnie

  V piatok 2.6. vyzvali žiaci 3.A a B svojich rodičov na športové zápolenie. Na úvod ich privítali ukážkami svojich zručností- šplh na tyči, kotúle a preskoky cez kozu. Potom si svoje sily zmerali vo vybíjanej a vo florbale. Najprv súťažili rodičia verzus svoje ratolesti a neskôr rodičia 3.A proti 3.B. Atmosféra bola perfektná. Bolo nesmierne zaujímavé sledovať, ako chcú deti poraziť svojich rodičov a naopak. Dúfame, že si podobnú akciu ešte zopakujeme.

 • Hrebendova kapsa

  Tradične sa zapájame do tejto súťaže vo vlastnej tvorbe. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 29.5.2015 v rámci Dní mesta Hnúšťa. Súťažné práce posudzovala súčasná slovenská spisovateľka Marta Hlušíková, ktorá práce osobne vyhodnotila a pochválila všetkých žiakov, ktorí sa venujú písaniu a umeleckému slovu. V tomto roku sa zapojilo až desať autorov z našej školy: Jana Ťažká /IX.A/,Miroslav Búr /IX.A/, Anna Manicová /IX.A/, Romana Rončáková /IX.A/, Viliam Šatara /VII.B/, Oleg Rosiar /VII.B/, Tamara Dianišková/VII.B/, Martina Hudecová /III.A/, Hugo Kriška /III.A/  a Marek Kruček /III.A/. Hranica medzi ocenenými a neocenenými súťažnými prácami bola tenká. A veru boli sme aj úspešní. Odniesli sme si dve prvé miesta v kategórii poézia, ktoré získali Hugo Kriška za I.kategóriu a Tamarka Dianišková za II. kategóriu. V druhej kategórii si Romanka Rončáková vybásnila pekné tretie miesto. V kategórii prózy získala Anička Manicová čestné uznanie. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme.

 • DEŇ ŠTÚROVSKEJ POÉZIE

  27. 5. 2015

  27.mája 2015 sa konal štrnásty ročník recitačnej súťaži venovanej štúrovským básnikom s názvom Deň štúrovskej poézie. Táto súťaž sa konala v rodisku Jána Bottu vo Vyšnom Skálniku.  Predsedkyňou trojčlennej poroty bola p. Milana Jutková a spolu s ňou hodnotili výkony recitátorov p.Darina Kišáková a p. Aneta Cvachová. Súťaž otvorili literárnym pásmom o uzákonení spisovnej slovenčiny, pretože tento rok je rokom Ľudovíta Štúra.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Zobrazuje sa opv.jpg