Navigácia

Partners

Piatok 9. 10. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránke našej školy

Drahí žiaci, rodičia a milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • Jesenná vychádzka špeciálnych tried

  6. 10. 2015

  My, žiaci  špeciálnych tried, sme sa v piatok 18. 09. 2015 vybrali na jesennú vychádzku do Rejkova. Svietilo slniečko, cestičku pokrývalo farebné lístie.  Pohoda  pri rybníku a pozorovanie vtákov a rybičiek nás naštartovali na cestičku k nášmu cieľu. Spevom a rýchlym krokom sme došli na lúku. Zahrali sme sa loptové hry, zjedli desiatu, doplnili tekutiny.  To, že poznáme stromy a kríky, plody jesene, sme dokazovali v súťaži  POZNAJ A CHRÁŇ PRÍRODU. Čas rýchlo ubiehal. Vrátili sme sa do školy. Deň sme vyhodnotili. Prírodným  materiálom, vetvičkami, šípkami, farebnými listami  sme si vyzdobili triedy.  Rozišli sme sa s otázkou: Kedy znova pôjdeme ?

 • Zimný viacboj všestrannosti

  24. 9. 2015

  Dňa 24.9.2015 sa konali v Rimavskej Sobote halové majstrovstvá okresu vo viacboji všestrannosti. Žiaci súťažili v disciplínach : člnkový beh, skok z miesta , hod loptou a šplh na tyči. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov prvého až štvrtého ročníka: Timothy Aaron De Buhr, Laura Tremmelová, Alexandra Sirotová, Katarína Dominiková  - 2. miesto, Lukáš Kováč, Ľubomír Húsanica  - 1. miesto.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci oznamuje, že slávnostné otvorenie

  školského roka 2015/2016 sa uskutoční 2. septembra 2015 o 8.30hod. pred základnou školou.

 • Snehulienka

           Dňa 26. júna 2015 členovia " Divadelného krúžku " pod vedením p. uč. Aleny Pastýrovej zahrali pred pani učiteľkami,žiakmi I. st. ZŠ a ŠZŠ divadelnú scénku Snehulienka.

  Účinkujúci: Snehulienka- Patrícia Danková          Macocha- Alexandra Ulická

        Čarovné zrkadlo- Zojka Jurčiaková      Vychovávateľ- Marko Kuvik

 • PRAMENE

  11. 6. 2015

  Po siedmykrát sme sa zúčastnili okresnej vlastivednej súťaže s názvom Pramene, ktorú organizuje Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Súťaž je určená žiakom 7.ročníkov, ktorí chcú lepšie spoznať svoj región. Prebieha v piatich disciplínach: prírodné vedy, archeológia, história, etnografia a umenie. Družstvá odpovedali na vyžrebované otázky v dvoch kolách a písali tri písomné testy. Na súťaž sa pripravovali dvomi návštevami v múzeu a samostatným štúdiom.

 • Biologická olympiáda, kategória F (Rastliny a zvieratá našich lesov)

  9. 6. 2015

  Dňa 9. júna 2015 sa v Rimavskej Sobote konalo okresné kolo Biologickej olympiády, ktorú organizuje IUVENTA. Súťažia päťčlenné družstvá. Je rozdelená na tri tematické časti: Farebný les, Spiaci les, Zelený les. Súťaž je veľmi náročná, pozostávala z vedomostného testu a poznávačky rastlín, drevín a živočíchov. Taktiež si každý tím priniesol materiál, ktorý bol tiež hodnotený. Pozostával zo zbierok obrázkov drevín, rastlín, zvierat, herbárov, odliatkov a odtlačkov stôp zvierat, záznamov z pozorovania vtákov a z mapovania výskytu rastlín.

 • Výsledky súťaží v ŠT

  Žiačka Jolana Oláhová získala 3.miesto v hode kriketovou loptičkou a 3. miesto v behu na 300 metrov v oblastnom kole športových hier špeciálnych škôl . 

  V súťaži o najoriginálnejšiu fotografiu zo života školy "BLESKOVKA" v regionálnom kole získala VII.C trieda  I.miesto

 • MDD v ŠT

  Medzinárodný deń detí

   1. júna špeciálne triedy si MDD spríjemnili vychádzkou k  rybníku a do Rejkova.

  Počas cesty sme spolu všetky špeciálne triedy prekonávali  prírodné prekážky.

  Pri  rybníku sme  športovali a plnili úlohy zamerané na súťaživé športové hry.

  Žiaci VII.C triedy, ktorí boli na rôznych stanovištiach  pomáhali súťažiacim v disciplínach:  hádzanie starou  čižmou do diaľky, súťaž nosenia pinpongových loptičiek na lyžičkách, hod  loptičky do plechovky na presnosť ...

 • Príroda okolo nás

  5. 6. 2015

  5. júna 2015 sa v Hnúšti konal 13. ročník prírodovednej súťaže Príroda okolo nás, ktorú organizovala správa CHKO Cerová vrchovina pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Súťaž pozostávala z troch hlavných okruhov:

  1. Ochrana prírody a krajiny na Slovensku, geológia

  2. Poznávanie jednotlivých druhov húb, rastlín, drevín a živočíchov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Zobrazuje sa opv.jpg