Navigácia

Partners

Nedeľa 19. 4. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Vitajte na stránke našej školy

Drahí žiaci, rodičia a milí návštevníci,

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

 

Novinky

 • 22. marec Svetový deň vody

   

   Svetový deň  vody

  Na  1. hodine sme sa rozprávali o význame vody pre náš život samostatne v triedach. Po 1. hodine sme sa pripravili na vychádzku ku Šťavici. Vychádzka viedla cez ulicu Muránsku a  ulicu Pavla Šífrika Po príchode na Šťavicu sme sa zložili, porozprávali sme sa o pramenitej vode, ktorá tam vyviera. Následne sme sa porozprávali o ochrane prírody, ako sa máme v prírode správať ...Po tom, ako sme sa nadesiatovali, mal každý, kto chcel možnosť nabrať si trochu do fliaš pramenitej vody. Po týchto aktivitách sa deti mohli zahrať, vyšantiť sa, pobehať si v prírode. Na záver sme sa zhromaždili a vydali sme sa na cestu späť do školy. Po príchode do školy sme sa všetci zišli v triede, v ktorej sa nachádza interaktívna tabuľa na ktorej sme si pozreli  prezentáciu k danej téme, ktorú pripravila pani učiteľka Ing. Rošková, ktorá zároveň prezentáciu komentovala.

 • 30. 3. 2015

  Do galérie Krúžok ŠIKOVNÍČEK 2014 boli pridané fotografie.

 • Fyzika hrou na I. stupni ZŠ

  26. 3. 2015

  Dňa 26. marca sa žiaci I. stupňa  zúčastnili aktivity „Putovnej výstavy fyzikálnych pokusov“. Atraktívnosťou tejto výstavy bolo, že prebiehala interaktívnou formou medzi žiakmi a účinkujúcimi. Počas akcie sa žiaci mohli zapojiť do priebehu fyzikálnych pokusov – vyskúšali si pokusy z akustiky so slamkami, rúrkami, atramentom, loptami.  Pomocou zvuku sa pokúšali zahasiť sviečku. Pokusy žiakov veľmi zaujali, pretože formou hier sa dozvedeli o fyzikálnych  zákonoch.

 • 29. 3. 2015

  Do galérie Putovná výstava fyzikálnych pokusov boli pridané fotografie.

 • Matematický Klokan

  23.3. v pondelok 49 žiakov prvého až ôsmeho ročníka riešilo matematickú súťaž. Výsledky budú zverejnené 13.4.

 • Halový viacboj všestrannosti

  V utorok 24.3. osem  žiakov  z prvého stupňa vycestovalo do Rimavskej Soboty. V štyroch športových disciplínach dokázali svoje zručnosti. Všetci podali perfektné výkony. Prvé miesto vo svojej kategórii vybojovali Ľ. Husanica a M. Vaso. Druhé miesta vybojovali dievčatá A. Sirotová a Z. Jurčiaková.

  PaedDr. K. Dominiková

 • Beseda s príslušníkmi OOPZ

   

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt policajti kreslené obrázky

   Žiaci 1. a 2. stupňa špeciálnych tried sa 5. marca stretli s príslušníkmi  OOPZ Hnúšťa . Témou besedy boli drobné krádeže, správanie sa medzi ľuďmi ,drobné priestupky ,prevencia a riešenie  šikanovania. Zopakovali si pravidlá pre chodcov a cyklistov. Žiaci zároveň získali informácie z oblasti trestnoprávnej zodpovednosti za svoje protiprávne a protispoločenské správanie.   Veríme, že deti si z besedy odniesli veľa ponaučenia a budú sa správať tak, aby sa do rozporu so zákonom nedostali.

 • 16. 3. 2015

  Do galérie Krúžok ŠIKOVNÍČEK 2014 boli pridané fotografie.

 • HviezdoslavovKubín

  4. 3. 2015

  Triedne kolá sa uskutočnili v priebehu mesiaca február. Recitačnej súťaže sa nezúčastňujú  žiaci deviatych ročníkov, nakoľko sa intenzívne venujú príprave na testovanie deviatakov. Po druhýkrát sa mohli do súťaže zapojiť aj naši prváci.

  Školské kolo sa uskutočnilo 4.marca 2015. Súťaže sa zúčastnilo 26 recitátorov v dvoch oblastiach /poézia a próza/. Porotu tvorili: pre poéziu -  Mgr. Ľ.Goldschűtterová – predseda poroty, Mgr. D.Dianišková a PaedDr. K. Dominiková a prózu hodnotili PaedDr. A.Keletiová, Mgr. M.Svobodová– predseda poroty a Mgr. D. Dianišková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Dr.V.Clementisa, Tisovec
  Francisciho 803, 98061 Tisovec
 • +421 x 475493207

Fotogaléria

Projekty

Zobrazuje sa opv.jpg